Gi en mann en fisk, så gir du ham mat i en dag; lær en mann å fiske, og du gir ham mat i livet.

Maimonides Education Fish Man Utdannelse er ikke forberedelse for livet; utdannelse er selve livet. John Dewey Life Education Preparation Utdannelse er bevegelsen fra mørke til lys. Allan Bloom Education Light Darkness Data er ikke informasjon, informasjon er ikke kunnskap, kunnskap er ikke forståelse, forståelse er ikke visdom. Clifford Stoll Wisdom Education Knowledge Grunnlaget for hver stat er utdannelsen til ungdommen. Diogenes Education Youth Foundation Det er merket for et utdannet sinn å kunne underholde en tanke uten å akseptere den. Aristoteles utdannelse Mind Educated Du er alltid student, aldri mester. Du må fortsette fremover. Conrad Hall Education fortsetter å bevege seg fremover Utdanningens formål er å erstatte et tomt sinn med et åpent sinn. Malcolm Forbes Education Mind Formål Utdanning er det mektigste våpenet du kan bruke til å forandre verden. Nelson Mandela Education Change World Hele formålet med utdanning er å gjøre speil om til vinduer. Sydney J. Harris Education Purpose Turn Det store målet med utdanning er ikke kunnskap, men handling. Herbert Spencer utdanningskunnskap stor Læring oppnås ikke ved en tilfeldighet, det må søkes med iver og flid. Abigail Adams Education Chance En investering i kunnskap gir best interesse. Benjamin Franklin Utdannelse Beste kunnskap Et menneske når ikke sine fulle høyder før han er utdannet. Horace Mann utdannelse utdannet menneske